SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄSpausdinti šį įrašą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖLIKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄ

2013 m. kovo 25 d. Nr. 1-135

Marijampolė

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų tarybų nutarimus bei siekdama ekonomiškiau naudoti biudžeto lėšas, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.     Leisti nevykdyti ikimokyklinio ugdymo programos šiuo laikotarpiu:

1.1.nuo 2013 m. liepos 1 d. iki liepos 31 d. šioms įstaigoms:

            1.1.1. Marijampolės Mokolų mokyklai-darželiui;

1.1.2. Marijampolės mokyklai-darželiui „Varpelis“;

1.1.3. Marijampolės mokyklai-darželiui „Želmenėliai“;

1.1.4. Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklai-daugiafunkciam centrui;

1.1.5. Marijampolės vaikų darželiui „Linelis“;

1.1.6. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Nykštukas“;

1.1.7. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui“ „Rūta“;

1.1.8. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“;

1.1.9. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“;

1.1.10. Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriui.

1.2.nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 30 d. šioms įstaigoms:

            1.2.1. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Pasaka“;

            1.2.2. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Vaivorykštė“;

            1.2.3. Marijampolės Degučių mokyklai-darželiui.

            1.3. nuo 2013 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. šioms įstaigoms:

1.3.1. Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželiui;

1.3.2. Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželiui.

1.4. nuo 2013 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d. Marijampolės savivaldybės Patašinės vaikų darželiui.

2.Įpareigoti ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų direktorius:

2.1.informuoti bendruomenės narius, vaikų tėvus apie ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbą vasaros mėnesiais;

2.2.tarpininkauti sprendžiant laikiną vaikų priėmimą vasaros mėnesiais į veiksiančias įstaigas ir operatyviai spręsti klausimus, susijusius su vaikų nukreipimu į jas;

2.3.palikti dirbti įstaigos vadovo nuožiūra reikalingus darbuotojus, kad įstaiga būtų tinkamai paruošta naujiesiems mokslo metams.

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

Asta Vaznienė

2013. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas". SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,