Vaikų Velykėlės
Spausdinti šį įrašą

Balandžio 3 dieną šventėme vaikų  Velykėles. Šiai šventei ruošėmės iš anksto:  visi vaikai spalvino  įvairiaspalvius margučius, kuriais papuošė grupes, darželio koridorius, marginome ir didelį velykinį kiaušinį, kuris dalyvauja „Vaikų Velykėlės 2018“ konkurse.

Auklėtoja Birutė Kičienė, velykų bobutė (auklėtoja Vilma Vaikšnorienė) ir meninio ugdymo pedagogė Vilija Černiauskienė sukvietė visus švęsti linksmai, dainuojant dainas, žaidžiant žaidimus. Vaikai buvo supažindinami su Velykų tradicijomis, margučių raštais. Po šventės visi vaikai išskubėjo ridenti margučių.

 

„Ar pažįsti Lietuvą?“
Spausdinti šį įrašą

„Bitučių“ grupės auklėtojos Virginija Pajaujienė ir Ina Žalnierukynaitė pakvietė „Saulučių“ grupės ugdytinius į viktoriną „Ar pažįsti Lietuvą?“. Vaikai aktyviai atsakinėjo į klausimus apie Lietuvos gamtą, gyvūnus, „aplankė“ žymias vietas ir daug sužinojo apie žinomus žmones. Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir atminimo dovanėlėmis, skirtomis Lietuvos šimtmečiui. Po viktorinos visų dalyvių laukė vaišės ir linksmybės.

 

Lietuvos mažųjų žaidynės 2018
Spausdinti šį įrašą

Kovo 10d.  vaikų lopšelyje – darželyje „Nykštukas“ vyko respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ I etapas. Šio projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projekto tikslai: 1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. 2. Skatinti Lietuvos mokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Į mažųjų olimpiadą „Paukštelių“, „Pelėdžiukų“, „Grybukų“ ir „Ežiukų“ grupių ugdytinius pakvietė pedagogės Gitana Kazakevičienė, Virginija Pažėrienė. Varžybos  prasidėjo nuotaikingu atidarymo šokiu. Keturios komandos rungėsi penkiose rungtyse. Per įvairiausias rungtis vaikai patyrė daug džiaugsmo,  lenktyniaudami linksmose estafetėse, įveikdami  greičio, vikrumo, šoklumo, taiklumo, ištvermės komandines užduotis.

Po įveiktų rungčių visi vaikai buvo apdovanoti  LMŽ festivalio dalyvio diplomais.

 

Gyvasis tautos žiedas
Spausdinti šį įrašą

Minint 28-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines ir šiemet švenčiant LIETUVOS valstybingumo atkūrimo 100 metų jubiliejų – Marijampolės lopšelis-darželis „Nykštukas“ kovo 8 dieną 10 valandą dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. Nacionalinę pilietiškumo iniciatyvą inicijuoja Tarptautinė komisija  kartu su šios idėjos autoriais – Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšeliu-darželiu.

 

Iniciatyvos tikslai:

  • masiškai, patraukliai ir žaismingai paminėti vieną svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų;
  • skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, domėjimąsi savo šalies istorija;
  • prisiminti, kokiomis sąlygomis ir kaip buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė 1990 metais, kaip ji buvo ginama, kaip buvo siekiama jos įtvirtinimo, sustiprinimo ir tarptautinio pripažinimo;
  • paskatinti jaunimą pamąstyti ir padiskutuoti,  ką reiškia laisvė ir demokratija;
  • paskatinti supratimą, kad laisvė nėra duotybė – už ją reikia kovoti ir aukotis, ja reikia rūpintis, ją puoselėti ir dėl jos dirbti kiekvieną dieną;
  • stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.

Skambant muzikai mūsų darželio auklėtiniai paėmę į rankas trijų spalvų gėles atitinkančias Lietuvos valstybės vėliavą ir  sustoję  vienas šalia kito  sudarė „Gyvąjį tautos žiedą“.

   Vaikai akciją užbaigė deklamuodami eilėraščius, skirtus gimtajai šaliai. Žodžius skirtus gimtinei išsakė „Paukštelių“, „Saulučių“, „Varpelių“ vaikai.

Dar ilgai darželio kieme netilo šurmulys ir dainos apie Lietuvą.

 

Už rankų susiėmę, apjuoskim Lietuvėlę
Spausdinti šį įrašą

Kovo 7d. visa lopšelio – darželio „Nykštukas“ bendruomenė rinkosi prie Lietuvos vėliavos, švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.         „Saulučių“ grupės auklėtojos Rima Sinkevičienė ir Aldona Pauliukonienė  priminė vaikams Lietuvos simbolius ir perskaitė palinkėjimus Lietuvai, kuriuos vaikai auklėtojų padedami užrašė ant juostų (Vaikų kurtų juostų paroda „Įpink žodį į juostą“ veikia „Mini“ galerijoje).

Šventinį džiugesį renginiui suteikė, kad visi drauge susikibę rankomis šventės dalyviai demonstravo vienybę ir meilę šaliai skanduodami „Lietuva, myliu tave!“,  keliavo aplink darželį ir džiaugėsi, kad gyvename Lietuvoje.

Tautinių švenčių metu siekiame, kad ugdytiniai geriau pažintų Lietuvą, savo gimtinę, didžiuotųsi ja ir gerbtų jos simbolius. Mūsų tikslas ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savo kraštui.

 

ADVENTINĖ VAKARONĖ „NUPINSIM ADVENTO VAINIKĄ“
Spausdinti šį įrašą

Laukdami Šv. Kalėdų, gruodžio 12 d., “Ežiukų“ grupės vaikai kartu su auklėtojomis bei meninio ugdymo pedagoge Vilija Černiauskiene susirinko į Suvalkietišką stubą nusipinti advento vainiką, uždegti žvakutes.  Pedagogės Angelė Blaškevičienė, Virginija Pažėrienė norėdamos, kad vaikai geriau pajustų ir suprastų advento prasmę, pasakojo apie advento papročius bei tradicijas. Vaikams priminė, kad adventas baigiasi Kūčių vakaru, kada šeima susėda prie balta staltiese padengto stalo. Vakarodami vaikai pradžiugino tėvelius dainuodami daineles, giedodami kalėdinę giesmelę, deklamuodami eilėraštukus, Drauge su tėveliais žaidė žaidimus.

Vakaronės tikslas  buvo suartinti visus, uždegti šiltas ugneles ir pasidovanoti sau nuostabių akimirkų.

 

1 7 8 9 10 11 39
2018. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas". SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,