Gyvasis tautos žiedas
Spausdinti šį įrašą

Minint 28-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines ir šiemet švenčiant LIETUVOS valstybingumo atkūrimo 100 metų jubiliejų – Marijampolės lopšelis-darželis „Nykštukas“ kovo 8 dieną 10 valandą dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. Nacionalinę pilietiškumo iniciatyvą inicijuoja Tarptautinė komisija  kartu su šios idėjos autoriais – Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšeliu-darželiu.

 

Iniciatyvos tikslai:

  • masiškai, patraukliai ir žaismingai paminėti vieną svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų;
  • skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, domėjimąsi savo šalies istorija;
  • prisiminti, kokiomis sąlygomis ir kaip buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė 1990 metais, kaip ji buvo ginama, kaip buvo siekiama jos įtvirtinimo, sustiprinimo ir tarptautinio pripažinimo;
  • paskatinti jaunimą pamąstyti ir padiskutuoti,  ką reiškia laisvė ir demokratija;
  • paskatinti supratimą, kad laisvė nėra duotybė – už ją reikia kovoti ir aukotis, ja reikia rūpintis, ją puoselėti ir dėl jos dirbti kiekvieną dieną;
  • stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.

Skambant muzikai mūsų darželio auklėtiniai paėmę į rankas trijų spalvų gėles atitinkančias Lietuvos valstybės vėliavą ir  sustoję  vienas šalia kito  sudarė „Gyvąjį tautos žiedą“.

   Vaikai akciją užbaigė deklamuodami eilėraščius, skirtus gimtajai šaliai. Žodžius skirtus gimtinei išsakė „Paukštelių“, „Saulučių“, „Varpelių“ vaikai.

Dar ilgai darželio kieme netilo šurmulys ir dainos apie Lietuvą.

 

Už rankų susiėmę, apjuoskim Lietuvėlę
Spausdinti šį įrašą

Kovo 7d. visa lopšelio – darželio „Nykštukas“ bendruomenė rinkosi prie Lietuvos vėliavos, švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.         „Saulučių“ grupės auklėtojos Rima Sinkevičienė ir Aldona Pauliukonienė  priminė vaikams Lietuvos simbolius ir perskaitė palinkėjimus Lietuvai, kuriuos vaikai auklėtojų padedami užrašė ant juostų (Vaikų kurtų juostų paroda „Įpink žodį į juostą“ veikia „Mini“ galerijoje).

Šventinį džiugesį renginiui suteikė, kad visi drauge susikibę rankomis šventės dalyviai demonstravo vienybę ir meilę šaliai skanduodami „Lietuva, myliu tave!“,  keliavo aplink darželį ir džiaugėsi, kad gyvename Lietuvoje.

Tautinių švenčių metu siekiame, kad ugdytiniai geriau pažintų Lietuvą, savo gimtinę, didžiuotųsi ja ir gerbtų jos simbolius. Mūsų tikslas ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savo kraštui.

 

ADVENTINĖ VAKARONĖ „NUPINSIM ADVENTO VAINIKĄ“
Spausdinti šį įrašą

Laukdami Šv. Kalėdų, gruodžio 12 d., “Ežiukų“ grupės vaikai kartu su auklėtojomis bei meninio ugdymo pedagoge Vilija Černiauskiene susirinko į Suvalkietišką stubą nusipinti advento vainiką, uždegti žvakutes.  Pedagogės Angelė Blaškevičienė, Virginija Pažėrienė norėdamos, kad vaikai geriau pajustų ir suprastų advento prasmę, pasakojo apie advento papročius bei tradicijas. Vaikams priminė, kad adventas baigiasi Kūčių vakaru, kada šeima susėda prie balta staltiese padengto stalo. Vakarodami vaikai pradžiugino tėvelius dainuodami daineles, giedodami kalėdinę giesmelę, deklamuodami eilėraštukus, Drauge su tėveliais žaidė žaidimus.

Vakaronės tikslas  buvo suartinti visus, uždegti šiltas ugneles ir pasidovanoti sau nuostabių akimirkų.

 

UŽGAVĖNĖS
Spausdinti šį įrašą

Sausio 13 d. visus susirinkusius darželio kiemelyje pasveikino Kanapinis (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita Kuralavičienė) ir pakvietė Užgavėnių proga pasveikinti visas pasaulio šalis. O Lašininis (auklėtoja Rima Sinkevičienė) neatsiliko. Gyrėsi, kad jis gražiausias iš visų , apvalus kaip obuoliukas, valdo visą pasaulį, rūpinasi, kad derlius būtų, kad žmonės gražiai ir turtingai gyventų. O čia priėjo Kanapinis ir pasiūlė traukti virvę, nes stipresnis yra ir jam priklauso visa žmonija. Nugalėjus Kanapiniui Lašininį visi džiaugėsi, kad baigiasi žiema. Išlydėję Morę visi šoko, dainavo „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ ir skubėjo valgyti blynų.

Trys karaliai
Spausdinti šį įrašą

Sausio 8 d. vyko šventė ,,Trys karaliai“. Auklėtoja metodininkė Edita Kuralavičienė pasakojo vaikams istoriją „Trys išminčiai“.  Iš žiūrovų tarpo buvo pakviesti vaikai, kurie persirengė karaliais – Kasparu, Melchioru ir Baltazaru. Išminčiai pasakojo apie savo kelionę ir atsineštas dovanas – auksą, smilkalus ir mirą, juos lydėjo žvaigždelė. Vaikai džiaugėsi Karalių apsilankymu ir atsisveikino su eglute iki kitų metų.

 

Vasario 16 – oji
Spausdinti šį įrašą

Šiandien visi darbuotojai, pedagogai ir mažieji ugdytiniai šventė artėjantį Lietuvos atkūrimo šimtmetį. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai pasipuošė fondo „Švieskime vaikus“ dovanotais tautiniais kostiumais. Skambėjo dainos, posmai Tėvynei. Darželio siena pasipuošė raidėmis „Lietuvai 100“, kurias dekoravo vaikučiai su auklėtojomis.

   

1 7 8 9 10 11 39
2018. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas". SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,