Pradedamas įgyvendinti projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“
Spausdinti šį įrašą

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ kartu su Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkciu centru, Marijampolės sav. Patašinės universaliu daugiafunkciu centru, Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Nykštukas“, Marijampolės Mokolų mokykla-darželiu ir VšĮ „Lauko darželis“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“.

Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama šių uždavinių:

  1. Kurti vaikų ugdymą (-si) saugią, stimuliuojančią aplinką, orientuotą į vaikų poreikius, siekiant ugdymo modernizavimo, gerinant vaikų pasiekimus.
  2. Sukurti ir palaikyti vaikų teigiamą emocinę atmosferą, lavinant psichinius procesus – dėmesį, vaizduotę, atmintį, regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką per patirtinį ugdymą.
  3. Užtikrinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir užsienio ugdymo partneriais, siekiant pasidalinanti gerąja patirtimi, įgyvendinant inovacijas, siekiant geresnės ugdymo kokybės darželiuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atnaujinta ir įdiegta ikimokyklinė-priešmokyklinės ugdymo programa kuri apims ugdymo programos atnaujinimą, atnaujintos ugdymo programos testavimą ir diegimą, smulkiųjų gyvūnų laboratorijos, lauko laboratorijos, atradėjų studijos ir akva laboratorijos sukūrimą, 3D, sensorikos ir motorikos laboratorijos įrengimą, darbuotojų kvalifikacijos pakėlimą, darbuotojų kvalifikacijos darbui su spec. poreikių vaikais pakėlimą bei ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio kokybės pokyčio monitoringą.

Įgyvendinus projektą planuojama, kad projekto rezultatai paskatins vaikus būti aktyviais, iniciatyviais, įvairios veiklos metu. Įvairios veiklos, pristatymai, tyrinėjimai, bandymai, užduotys, ugdys vaikų kompetencijas, smalsumą, paskatins domėjimąsi, aktyviai tyrinėti aplinką, rinkti informaciją, praplės vaikų pažinimo akiratį, suteiks naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdys kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą,  įžvelgs per patirtį naujus dalykus, įgis naujų patirčių, pažins gyvenimą naujais aspektais, mokymasis atrandant, suteiks vaikams džiaugsmą ir pasitenkinimą, skatins ugdytinį asmeniškai dalyvauti ir patirti išgyvenimus.

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas siekia 109 483,36 EUR. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir yra finansuojamas ir Europos socialinio fondo lėšų.

 

 

Rudeninė talka darželyje
Spausdinti šį įrašą

Š. m. spalio 30 d. rytą buvo organizuota talka „Rudeninė švara mano miestui 19“, kurios metu “Nykštuko” darželio vaikučiai, mokytojos, darbuotojai visi rinkosi į kiemelį. Mūsų mažieji darbininkai, mojuodami ir dideliais, ir mažais grėbliais tvarkė ne tik darželio aplinką, bet grėbė nukritusius lapus ir  už darželio tvoros. Po sunkaus darbelio vaikučiai vaišinosi karšta arbata ir sveikuoliškais riestainiais.

 

„KARALIAUS MOLIŪGO“ MIESTELIO ATIDARYMAS
Spausdinti šį įrašą

Spalio 18 diena vaikų lopšelyje – darželyje „Nykštukas“ neeilinė. Visi pasipuošę skubėjo į „Karaliaus Moliūgo“ miestelio atidarymą. Visas kiemelis prigužėjo ne tik vaikučių, bet ir svečių. Į atidarymą atkeliavo ir mažasis Moliūgėlis ( ugdytinis Jonas Navickas), jį atlydėjo padėjėja ( PU mokytoja Virginija Pažėrienė). Mažasis Moliūgėlis su darželio direktore Dalyte Luckuviene nukirpo juostelę ir atidarė miestelį. Šventės metu vaikučiai deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, šoko. Buvo renkamas ilgiausias moliūgas. Jo  ilgis 160 cm.. Visi rinko ir patį sunkiausią ir gražiausią  moliūgą. Svėrė moliūgus ir išrinko moliūgų Karalių, kuris svėrė 17.450 kg.. Dar ilgai visi nesiskirstė, o grožėjosi Moliūgų miesteliu.

AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ visiems už gražiai sukurtus namelius, už atneštus į miestelį moliūgus.

 

RAUDONAS OBUOLYS
Spausdinti šį įrašą

Paskutinę rugsėjo savaitę mūsų darželyje pralėkė, praūžė  projektas „Raudonas obuolys“. Šios savaitės tikslas skatinti vaikus domėtis gamta, gilinti žinias apie rudenį, rudens gėrybes, naudą žmogaus sveikatai, puoselėti vaiko individualybę, kūrybiškumą.

Projektinę savaitę užbaigėme „RAUDONOJO OBUOLIO“ festivaliu.

Festivaliui vaikai ruošėsi iš anksto, kartu su savo mokytojomis  piešė, aplikavo ir kitomis meninės raiškos priemonėmis atskleidė obuolio grožį, spalvingumą. Virė ir džiovino obuolius.

Rugsėjo 27 dieną nuaidėjo ir nuvilnijo įvairiomis dainomis, eilėraščiais, žaidimais festivalis.

Visi mažieji „obuoliukai“ susirinko ant darželio kalnelio. Čia juos pasitiko vyriausias Raudonasis obuolys (priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Brazaitienė, ugdytinė Gustėja Bačinskaitė).

Visi džiaugėmės sukurtais paveikslais, kurie papuošė šventės aplinką. Mūsų virėjos iškepė obuolių pyragą, o linksmosios estafetės „obuoliuko kelionė“ metu per rankeles obuoliai „susirideno“ ant stalo.

Šventė buvo ne tik nuotaikinga, linksma, bet ir turininga. O  pabaigoje patys vyriausi „obuoliukai“ pasodino obelaitę.

Nuotaikinga  šventė baigėsi, bet niekas neskubėjo skirstytis, dar ilgai dalijosi šventės įspūdžiais.  Juk tiek nedaug reikia, kad kažkas atsitiktų tokio, nuo ko visiems būtų gera, malonu, džiugu ir linksma.

 

Emocijų atpažinimas-kelias į draugystę
Spausdinti šį įrašą

Niūrų ir lietingą pirmadienio rytą, nuotaikingai ir šurmulingai nusiteikę vaikučiai drauge su savo mokytojomis rinkosi muzikos svetainėje, kur jų laukė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Pajaujienė ir socialinė pedagogė Diana Juškelienė. Prevenciniame – praktiniame užsiėmime “Emocijų atpažinimas-kelias į draugystę“, socialinė pedagogė su ugdytiniais kalbėjo apie spalvas ir jausmus, kaip juos pažinti. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja kalbėjo apie jausmus ir spalvas, aiškinosi kokiam jausmus tinka tiktai ta vienintelė spalva. Mokytoja Virginija pristatė, drauge su grupės vaikučiais „Bitutės“ parengtą metodinę priemonę „Spalvų Monstriukas“, kurios pagalba vaikučiams buvo lengviau ir įdomiau atrinkti bei pažinti spalvas ir jausmus. Sugrįžę į grupes vaikučiai kūrė savo „Spalvų Monstriukus“.

Socialinė pedagogė Diana Juškelienė

 

Solidarumo bėgimas 19
Spausdinti šį įrašą

Jau tapo tradicija, kad mūsų bendruomenė prisideda prie visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamo projekto „Solidarumo bėgimas“. Spalio 4 dieną nuo pat ryto darželyje vyravo sportinė nuotaika, nes dalyvavaujame 6-ajame Solidarumo bėgime. Solidarumo bėgimas – tai unikalus projektas, kurio metu visi vaikai prabėga solidarumo kilometrus. Bėgimą organizavo priešmokyklinio ugdymo pedagogės Virginija Pažėrienė ir Gileta Neimonienė. Vaikai pasipuošė „Gelbėkit vaikus“ lipdukais, susipažino su bėgimo trasa-vienas ratas mažiesiems. Vyriausieji keliavo į „Šaltinio“ progimnazijos stadioną. Vaikų iniciatyva buvo prabėgti visą stadiono  ratą. Visi bėgikai buvo apdovanoti Solidarumo diplomais – tai buvo padėka už jų pastangas.

Dėkojame lopšelio-darželio bendruomenei už supratimą, pagalbą ir palaikymą. Surinkta ir paaukota organizacijai „Gelbėkit vaikus“ 70 Eurų suma.  Šių metų bėgimo metu surinktos lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti bei padėti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose gyvenantiems vaikams su negalia.

 

 

1 2 3 39
2019. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas". SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
RSS, RSS FEED,