- "Nykštukas" - http://marijampolesnykstukas.lt -

Įstaigos savitumas

   Įstaigos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Vizija – vaikų lopšelis-darželis tampa universalia  šiuolaikine švietimo ir šeimos socialinės pagalbos institucija, taip pat naujausios edukacinės politikos (mokymasis visą gyvenimą) grandimi, besirūpinančia visuomenės edukacija.

Misija –  būti švietimo institucija, dalyvaujančia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslo realizavime, bei savo veikla sudaryti sąlygas ugdytiniams įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir pažinti save, visa tai įprasmindami per etnines vertybes, tradicijas ir dorovines nuostatas į aplinką.

Kiekvienas lopšelio-darželio darbuotojas siekia parodyti klientui ypatingą dėmesį ir pagarbą, patenkinti lūkesčius.

Mūsų kompetencija ir noras tobulėti, lankstumas teikia mums privalumų  ir galimybę nuolat keistis, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, naujus reikalavimus švietimui.

Tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Uždaviniai:

Lopšelyje-darželyje sudaromos sąlygos ugdytiniams įsitraukti į meninę veiklą,  atsiskleisti joje, pažinti save, visa tai įprasminant per etnines vertybes, tradicijas. Ugdytiniams ir šeimai į pagalbą ateina darni pedagogų komanda, susibūrusi į teatro studiją „Nykštys“, etnografinį ansamblį „Seklytėlė“ ir mažųjų dizainerių grupę „Darbščiosios skruzdėlytės“. Mėgstantiems žaisti teatrą, šokti, dainuoti, puoštis yra įkurtos atskiros patalpos. Mažųjų aktorių laukia teatro studija, kurioje jie susipažįsta su teatro paslaptimis. Su Sūduvos krašto tradicijomis, dainomis, žaidimais, senovės buitimi, papročiais susipažįstama įrengtoje „Suvalkietiškoje stuboje“. O mažųjų dizainerių studijoje „Darbščiosios skruzdėlytės“ ugdytiniai kuria įvairius darbelius, kuriais papuošia grupių, darželio interjerą.